site-logo

سانس‌های آزاد و آموزشی استخر آبشار اردوگاه

اردوگاه شهید بهشتی

ساعت کلاس‌های آموزش شنا ویژه بانوان

روزکلاس
شنبهساعت 9:30
دوشنبهساعت 9:30

سانس های آزاد استخر ویژه بانوان

روزساعت شروع سانس
شنبه9:30-11:15 و 15-13
یکشنبه9:30-11:15 و 15-13
دوشنبه9:30-11:15 و 15-13
جمعه9:30-11:15

ساعت کلاس‌های آموزش شنا ویژه آقایان

روزکلاس
شنبهساعت 9:30
دوشنبهساعت 9:30

سانس‌ های آزاد استخر ویژه آقایان

روزساعت شروع سانس
سه‌شنبه18:30-20:15
چهارشنبه18:30-20:15
پنج‌شنبه18:30-20:15
جمعه15-16:45