site-logo

لیست اردوهای چند روزه مستقر در اردوگاه

فهرست اردوهای چند روزه مستقر در ارودگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان اعلام شد. بر این اساس اردوگاه شهید بهشتی افتخار دارد پذیرای عزیزان دانش آموز از شهرهای تهران، قم و مشهد باشد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم