site-logo

لیست اردوهای چند روزه مستقر در اردوگاه – بهمن ماه 1396

فهرست اردوهای چند روزه مستقر در ارودگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان در بهمن ماه 1396 اعلام شد. بر این اساس اردوگاه شهید بهشتی افتخار دارد پذیرای عزیزان دانش آموز از شهرهای تهران، قم و مشهد باشد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم