مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان اصفهان

مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان اصفهان

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان توسط تیم شنای اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان را تبریک عرض می نمائیم.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم