دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دانش آموزان سراسر کشور

دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دانش آموزان دختر سراسر کشور از 22 لغایت 24 آبان ماه در محل اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات گروه های برتر دانش آموزی 21 استان به رقابت پرداختند که در نهایت گروه منتخب استان اصفهان مقام نخست را به خود اختصاص داد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم