سانس‌های آزاد و آموزشی استخر آبشار اردوگاه

اردوگاه شهید بهشتی

ساعت کلاس‌های آموزش شنا ویژه بانوان

روزکلاس
شنبهساعت 9:30
دوشنبهساعت 9:30

سانس های آزاد استخر ویژه بانوان

روزساعت شروع سانس
شنبه9:30 ، 11:15 ، 13
یکشنبه9:30 ، 11:15 ، 13 ، 15
دوشنبه9:30 ، 11:15 ، 13 ، 15
جمعه9:30 ، 11:15

در شش ماهه دوم سال 1397 سانس ساعت 13 نیم بها می باشد

ساعت کلاس‌های آموزش شنا ویژه آقایان

روزکلاس
--

سانس‌ های آزاد استخر ویژه آقایان

روزساعت شروع سانس
سه‌شنبه18:30 ، 20:15
چهارشنبه16:45 ، 18:30 ، 20:15
پنج‌شنبه18:30 ، 20:15
جمعه15 ، 16:45