اخبار و رویدادها

اردوگاه شهید بهشتی

لیست اردوهای چند روزه مستقر در اردوگاه

فهرست اردوهای چند روزه مستقر در ارودگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان اعلام شد. بر این اساس اردوگاه شهید بهشتی افتخار ...

مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان اصفهان

مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان اصفهان کسب مقام اول مسابقات قهرمانی شنای کارگران استان توسط تیم شنای اردوگاه کشوری شهید ...

دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دانش آموزان سراسر کشور

دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دانش آموزان دختر سراسر کشور از 22 لغایت 24 آبان ماه ...

برنامه های فرهنگی و تفریحی اردوگاه

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن ...